Správa systémů

hp_mediasmartserver
Komplexní správu systémů
(komplexní outsourcing) poskytujeme zákazníkům, kteří se chtějí věnovat pouze svému podnikání a chtějí mít možnost plánovat a přizpůsobovat náklady na IT.

V menších a středních firmách je často neefektivní budovat rozsáhlé IT oddělení pro rozvoj a údržbu výpočetní techniky. V těchto situacích je výhodnější spolupráce menšího IT oddělení se specializovanou firmou, případně plné převzetí odpovědnosti za chod sítě a bezpečnost firemních dat.Outsourcing v místě klienta obsahuje:

  • Periodické kontroly pro prevenci poruch(kontroly, update, reinstalace atd.).
  • Běžná údržba sítě (kontrola, konfigurace, zálohování dat).
  • Výjezdy pro promptní řešení havárií.
  • Periodicita a délka výjezdů je určována smluvně s ohledem na objem a stav používané výpočetní techniky.

Výhody:

  • Pravidelné kontroly minimalizují riziko havárií a ztráty dat.
  • Nehrozí výpadek údržby v případě nemoci, či dovolené správce sítě.
  • Možnost krátkodobého posílení údržby v kritických momentech (přechod na nový systém, účetní uzávěrka atd.).
  • Efektivní využívání nákladů vyčleněných na správu výpočetní techniky.

Navrhujeme a zajišťujeme výstavbu serverové, komunikační a bezpečnostní infrastruktury, kompletně vybavujeme koncová pracoviště všech typů uživatelů a pochopitelně přebíráme celkovou odpovědnost za funkčnost.

Pro smluvní zákazníky poskytujeme službu help-desk, outsourcing správy serverů a koncových zařízení včetně nainstalovaného programového vybavení, informačních systémů, outsourcing správy komunikační infrastruktury (LAN, WAN) a poskytujeme a rozvíjíme všechny další sluby IT dle potřeb a strategií zákazníků.