Podpora

support
Ve svých sponzorských aktivitách
je společnost již řadu let věrna ověřeným a úspěšným projektům.

Jako příklad můžeme uvést dlouholetou spolupráci s golfovým klubem Most, podporu dalších sportovišť v regionu, partnerství s TOP09, a spolupráce na dalších sportovních a kulturních projektech.

I.Golf Club Most

174779_198747000138072_5866664_nvznikl v roce 1993 jako jeden z prvních golfových klubů v porevolučních letech.

Golfové hřiště se nachází v oblasti rekultivované Velebudické výsypky v Mostě. Místo, kde byla pouze navážka zeminy z důlní činnosti, se začalo pozvolna měnit v kultivovanou a esteticky proměněnou krajinu. V krátké době vzniklo devítijamkové hřiště, které bylo znormováno v roce 1999 tak, aby poskytlo alternativu k zavedeným hřištím a stalo se útočištěm těch, kteří hledají zajímavý golfový design. Mostecké golfové hřiště, par 70 se nachází v příjemném a klidném prostředí zrekultivované krajiny, která svým mírně zvlněným terénem připomíná typickou atmosféru skotského linksu.

Hřiště se nachází v těsném sousedství Hipodromu, se kterým sousedí celou délkou první jamky či v blízkosti přírodního koupaliště Benedikt. Tento fakt není zanedbatelný pro ty, kteří ať sami či s rodinnými příslušníky dělí své zájmy mezi golfovou hru a ostatní volnočasové aktivity, např. jizdu na in-line bruslích, procházky, dětské atrakce, dostihy, jízdu na koních, tenis, koupání, petanque ad. Výhodou mosteckého hřiště je vhodné umístění tak, že je zde možné hrát golf téměř po celý rok.

Vybudované golfové zázemí slouží nejenom k odpočinku a relaxaci po turnajích, ale i k pořádání klubových setkání. K dispozici je klubovna s občerstvením, pro-shop, driving range, putting a chipping green, cvičná jamka, půjčování holí, parkoviště.

Poskytovány jsou služby trenéra. V zimním období lze navštívit indoor.

I.Golf Club Most nedisponuje vlastní ubytovací kapacitou, ale díky partnerským smlouvám může nabídnou hráčům i jejich rodinám zvýhodněné ceny ubytování ve všech cenových kategoriích.

top09_logo_rgb

TOP09

TOP 09 je česká parlamentní pravicová politická strana. Její název je složen z počátečních písmen slov Tradice, Odpovědnost, Prosperita a číslovky 09, která označuje rok jejího vzniku. Lidově bývá také označována jako topka. TOP 09 se hlásí k demokracii, konzervatismu a odsuzuje populismus. Předsedou strany je Karel Schwarzenberg, který byl jednohlasně zvolen na ustavujícím sněmu. TOP 09 založil Miroslav Kalousek, současný ministr financí ČR. Ministerstvo vnitra ČR ji jako politickou stranu zaregistrovalo 26. června 2009. Od voleb v roce 2010 je zastoupena v Poslanecké sněmovně ČR a od července 2010 také ve vládě ČR. V únoru 2011 byla přijata do Evropské lidové strany.